Missió, visió i valors

Missió

Contribuir a una dieta sana i ajudar a la conservació del medi ambient i la biodiversitat.

Visió

Ser una empresa capdavantera del sector de l’oli d’oliva i referent en qualitat; aconseguint el major grau possible de satisfacció dels nostres clients i consumidors, generant valor als pagesos, així com als nostres proveïdors i a tots els col·laboradors que formen part del nostre projecte; sense oblidar la convivència sostenible amb el medi ambient i la preservació de la biodiversitat.

Valors

Vocació de servei

Qualitat

Ètica professional

Respecte al medi ambient

Desenvolupament econòmic