Política del sistema de gestió integrat

OLIVITE EXPORT SL ha tingut com a objectiu des de la seva fundació la satisfacció de les necessitats dels seus clients, aportant olis d’oliva (tant verge com verge extra), olis d’oliva i olis d’oliva refinats inofensius i de qualitat conforme als requisits legals, reglamentaris i altres requisits i els del propi client. Per a això s’aplica un estricte Sistema integrat de Gestió basat en les normes FSSC 22000 i ISO 14001 que permet elevar el nivell de seguretat alimentària i garantir la innocuïtat dels productes, una utilització eficaç dels recursos tècnics i econòmics i la millora contínua del rendiment ambiental.
Així mateix, es tenen en compte els requisits dels nostres clients pel que fa a altres tipus de certificacions com pot ser el nostre compromís a proveir al mercat de productes conformes a les Lleis Específiques de la Comunitat Musulmana i Jueva, que compleixin amb la Marca de Garantia Halal i Kosher.
L’objectiu de l’empresa es posa de manifest i es concreta a través de la política del sistema integrat de gestió basada en quatre pilars fonamentals: Serietat, capacitat tècnica, servei i compromís amb el medi ambient.

Seriositat

A OLIVITE EXPORT SL som conscients de la responsabilitat que tenim davant dels nostres clients, donem una gran importància a aconseguir les característiques i el servei que desitja cadascun d’ells, posant a la seva disposició tots els mitjans al nostre abast.

Es mantenen vies de comunicació eficaces amb tots els elements de la cadena alimentària que interactuen amb l’organització: clients, proveïdors, administració sanitària competent, etc. i es vetlla perquè la comunicació a nivell intern s’adeqüi al descrit en el Manual del Sistema amb l’objectiu d’assegurar els processos de prevenció de perills per a la seguretat alimentària i evitar d’aquesta manera desviacions i/o no conformitats en el producte servit.

Capacitat Tècnica

Disposem de les nostres instal·lacions de producció que permeten unes pràctiques d’higiene adequades, una sòlida base industrial en constant renovació, i sustentada per la continua inversió en maquinària, mètodes d’anàlisi i processos productius.

Servei

Basats en una vocació de màxima atenció al client i d’adaptació a les seves necessitats, donem la màxima prioritat a la resolució dels problemes tècnics dels nostres clients i al compliment de les entregues.

Compromís amb el medi ambient

Olivite Export SL està compromesa amb la protecció del medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació, un consum responsable dels recursos, optimitzant al màxim els processos per minimitzar el consum energètic i reduir les emissions derivades dels nostres processos, assegurant la minimització dels residus generats i la seva correcta gestió.